Welkom op de website van AUTCASTS

AUTCASTS is een project van  AUTENTIEK  :: Christelijke begeleiding, hulp, ondersteuning, coaching en advies bij autisme. Doel van AUTCASTS is het bevorderen van de zelfstandigheid en de maatschappelijke integratie van jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS). De basis om dit te realiseren wordt gevonden in het gamen. Waarom gamen? Dat is toch verslavend? Nou... daar is wel wat meer over te zeggen.Door het vormen van een of meer teams van spelers, die gezamenlijk gaan oefenen voor een eventuele competitie, wordt er een beroep gedaan op maatschappelijke en sociale vaardigheden die nodig zijn in de maatschappij. Zo is er samenwerking nodig, moet er tactisch worden overlegd, is punctualiteit noodzakelijk, moet je er verzorgd bij lopen en moet je fit zijn, om maar een paar dingen te noemen. Ook  moeten de teamleden elkaar buiten het gamen om gaan helpen waar dat kan, om zo een sociaal netwerk te vormen.

Participatie

De ernst van de ASS-problematiek, de persoonlijkheidsontwikkeling en de intellectuele mogelijkheden maar ook de directe omgeving van een persoon met een ASS spelen een belangrijke rol. Hoe meer zij bereid zijn zich te verdiepen in de ASS-problematiek, rekening houden met de (on)mogelijkheden van deze handicap en de benodigde (individuele) aanpassingen doorvoeren, hoe beter de participatie zal verlopen.

AUTISME

Autisme is een ongeneeslijke neurobiologische stoornis. Dit verstoort de groei en ontwikkeling van de hersenen en heeft tot gevolg dat de verwerking van informatie en het reproduceren daarvan, (ernstig) is beperkt. Mensen met autisme nemen als gevolg daarvan anders waar dan neurotypische mensen. Autisme heeft dus een genetische oorzaak, waardoor er ook geen medicijn voor te ontwikkelen is. Wel kunnen medicijnen  worden gegeven voor het genezen of onderdrukken van de symptomen van die bijkomende beperking(en) of ongewenst gedrag. Alle mensen met autisme hebben in meer of mindere mate moeilijkheden met:
  • sociale relaties,
  • liefde en seksualiteit,
  • (non-)verbale communicatie, taalbegrip,
  • spel en verbeelding, oorzaak en gevolg,
  • planning en overzicht, abstractie,
  • veranderingen.
Vroege diagnose en behandeling kunnen de gevolgen van het autisme soms beperken en de persoonlijke ontwikkeling bevorderen. Meer informatie over autisme vindt u op de website van  AUTENTIEK.

Wat wij doen

Participatie, integratie en ontwikkeling

Competitief Gamen
Team building, leiderschap en samenwerking trainen door middel van competitief gamen.
Social Network
Een klein sociaal netwerk maken met je teamleden. Samen maak je het verschil.
Inspireren en leren
Ontwikkel jezelf en wees trots op jezelf. Ga eventueel scholing en werk zoeken, ondersteund vanuit AUTCASTS.
Handen uit de mouwen
Websites bouwen op basis van Wordpress.

Recent Werk

Bekijk ons meest recente werk

TheMadness

Streamer

AUTCASTS - Participatie en groei door gaming

AUTCASTS is een project van AUTENTIEK en is deels afhankelijk van donateurs en sponsors.

Contact

We horen graag van u