Welkom

Achtergrond bij naam AUTCASTS™

Afgeleid van het Engelse woord outcast. Volgens het woordenboek betekent outcast ondermeer uitgeslotene.

AUTCASTS™ richt zich primair op mensen met een autismespectrumstoornis (ASS). Veel mensen in de doelgroep vinden dat zij uitgesloten zijn van volledige deelname aan de maatschappij waarin ze leven en hebben het gevoel steeds te moeten verantwoorden waarom ze thuis zitten en een uitkering krijgen.

Veel mensen in deze doelgroep hebben wel (beperkte) mogelijkheden tot opleiding en werk, maar worden vanwege hun beperking of leeftijd niet uitgekozen voor vacatures. Veelal hebben deze mensen om verschillende redenen ook moeite om een eenmaal verkregen baan te behouden.   Lees meer…